Elektrisch rijden en veilig de weg op

De elektrische scooter is niet alleen populair bij ouderen, steeds meer jongeren kiezen voor elektrisch rijden. Hierbij zien we niet alleen een run op elektrische scooters, ook de-e step neemt sterk in populariteit toe. De e-step is een kruising tussen een elektrische step en scooter, waarbij vooral het moderne design opvalt. Onze elektrische scooter is zo een voorbeeld. Hij rijdt niet alleen comfortabel, het kenmerkt zich vooral door de verscheidenheid aan kleuren of ontwerpen. Daarnaast is onze elektrische scooter ook nog eens RDW gekeurd en voorzien van blauw kenteken, iets dat bij veel e-steps ontbreekt.

De elektrische scooter van Rent & Event Den Helder staat veiligheid op de eerste plaats. Zo is deze voorzien van voor- en achter verlichting, brede banden, hydraulische schijfremmen en een veiligheidsstandaard. Over dit laatste is duidelijk nagedacht: bij wegrijden met uitgeklapte standaard blokkeert de scooter automatisch. Het bijgeleverde alarm voorkomt een diefstalpoging. Mocht iemand dit toch in zijn hoofd halen, dan activeert het alarm en wordt het achterwiel geblokkeerd. Dat wordt lastig wegrijden.

De scooter mag dankzij zijn RDW keuring op de openbare weg. Deze elektrische scooter is leverbaar in vrijwel alle kleuren. Onze huur scooters zijn perfect onderhouden en dat blijft ook zo.

Verzekering

De scooters zijn verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering WA, Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Huurder danwel bestuurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking waarop een eigen risico van € 175,00 van toepassing is. De huurder erkent derhalve ten minste voor het eigen risicobedrag aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan het gehuurde ongeacht deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, grove schuld of opzet tijdens het gebruik van het gehuurde.

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient ter plekke een schadeformulier ingevuld te worden. Bij diefstal of vermissing is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het gehuurde, de huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de uit bovenstaand voortvloeiende kosten van herstel danwel of alsmede vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Vooruitlopend op de definitieve vergoeding na taxatie, zal alvast het eigen risico van € 175,00 zoals genoemd in Artikel 5 in rekening worden gebracht en ter plekke dienen te worden voldaan. Na taxatie danwel herstel wordt het totale schadebedrag in rekening gebracht, welke per ommegaande dient te worden voldaan. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade worden niet alleen de kosten van de schade, maar ook de (minnelijke) incassokosten, rentes en eventuele hieruit voortvloeiende juridische kosten aan de verhuurder doorberekend;

Het huren van de scooters geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder, worden in rekening gebracht en dienen per ommegaande te worden voldaan